Disclaimer

Aansprakelijkheid
BiOBUDDi zal alle redelijke maatregelen nemen om de juistheid en actualiteit van de informatie op de website te verzekeren. BiOBUDDi staat echter niet in voor de juistheid, nauwkeurigheid, volledigheid en kwaliteit van de informatie. In gelijke mate zal BiOBUDDi geen garantie geven en nemen eventuele fouten of weglatingen. Het gebruik van de website is op eigen risico. Behalve waar dit bij wet verboden is, zal BiOBUDDi in geen geval aansprakelijk zijn voor enige indirecte, gevolgschade, voorbeeldige, incidentele of punitieve schade, inclusief gederfde winst.

Niettegenstaande het voorgaande stellen wij de website tot jouw beschikking "hoe het is", wat betekent zonder expliciete of impliciete garanties van welke aard dan ook, inclusief bruikbaarheid en het niet-schenden van de rechten van derden. Aangezien sommige rechtsgebieden beperkingen van aansprakelijkheid niet toestaan, is een aantal van de voorgaande beperkingen mogelijk niet voor jou van toepassing.

BiOBUDDi is immers niet aansprakelijk voor enige schade, die kan ontstaan op jouw computer of eigendom door een computervirus of om andere redenen door rond te kijken op de website of door gegevens, teksten, afbeeldingen, audio- of videomateriaal te downloaden. Aansprakelijkheidsclaims tegen BiOBUDDi, die verwijzen naar materiële of immateriële schade, ontstaan door het al dan niet gebruik van de informatie op de website respectievelijk door het gebruik van onjuiste of onvolledige informatie, zijn in het algemeen uitgesloten, indien BiOBUDDi niet aantoonbaar aansprakelijk is voor elke opzettelijke daad of grove nalatigheid.

De website kan links bevatten naar andere websites die onafhankelijk van BiOBUDDi werken en niet onder onze controle vallen. Wij bieden koppelingen naar andere websites uitsluitend voor jouw gemak en informatie. Andere websites kunnen hun eigen privacy kennisgevingen hebben. We raden je aan deze te herzien bij het bezoeken van gelinkte websites. BiOBUDDi is niet verantwoordelijk voor informatie die wordt verstrekt door, of verzameld via, deze websites of voor enig ander gebruik van die websites.

Het bestaan van externe links impliceert niet dat BiOBUDDi het eens is met de inhoud van deze websites, noch dat deze zijn goedgekeurd door BiOBUDDi of dat er een verband bestaat tussen BiOBUDDi en de eigenaar van deze websites. BiOBUDDi verwerpt elke aansprakelijkheid voor de juistheid, wettigheid, betrouwbaarheid of validiteit van de inhoud van andere websites. Hetzelfde geldt voor enige aansprakelijkheid voor verlies van eigendommen of persoonlijke schadevergoedingen, aansprakelijkheidsclaims of schadevergoedingsclaims die zijn ontstaan door directe of indirecte toegang tot de websites van derden via links op onze website.

TERUG NAAR BOVEN